vineri, 20 noiembrie 2015

Întreprinderea de tricotaje Petroșani,,Pe data de 1 septembrie 1980 se înființează Întreprinderea de tricotaje Petroșani, cu sediul în municipiul Petroșani, județul Hunedoara, în subordinea Centralei industriei tricotajelor București, având ca obiect de activitate producerea de tricotaje tip lână”.
Înființarea Întreprinderii de tricotaje Petroșani a fost realizată pe seama reorganizării Fabricii de tricotaje Petroșani, care nu avea personalitate juridică.

Sursa: DCS nr. 285 din 23 septembrie 1980 privind înființarea Întreprinderii de tricotaje Petroșani.