duminică, 29 noiembrie 2015

Întreprinderea de materiale de construcții Timișoara,,Pe data de 1 martie 1980 se înființează Întreprinderea de materiale de construcții Timișoara, cu sediul în muncipiul Timișoara, județul Timiș, în subordinea Centralei materialelor de construcții București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, având ca obiect de activitate producția de elemente prefabricate din beton, cărămizi și blocuri ceramice, nisipuri cuarțoase și alte materiale de construcții”.
Dacă alte întreprinderii erau formate prin desființarea unei alte întreprinderi sau prin primirea statutului de personalitate juridică, Întreprinderea de materiale de construcții Timișoara s-a format prin comasarea a două întreprinderi: Întreprinderii de prefabricate din beton Timișoara și Întreprinderea ,,Extraceram” Timișoara.
Sursa: Decretul Consiliului de Stat nr. 94 din 24 martie 1980 privind înființarea Întreprinderii de materiale de construcții Timișoara.