duminică, 1 noiembrie 2015

Combinatul de utilaj greu Cluj-Napoca,,Pe data de 1 septembrie 1980 se înființează Combinatul de utilaj greu Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, în subordinea Centralei industriale de utilaj energetic, metalurgic și mașini de ridicat București, de sub îndrumarea i controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, având ca obiect de activitate producerea de utilaje tehnologice grele și complexe pentru sectoarele calde, utilaje grele pentru industria ușoară, utilaje metalurgice, cazane de abur industriale și cazane de apă fierbinte, părți specifice cazane, arzătoare, piese de schimb, piese turnate din oțel, piese forjate și matrițate, lingouri din oțel și matrițe de forjare”.
Prin înființarea Combinatului de utilaj greu Cluj-Napoca a fost desființată Întreprinderea de cazane mici și arzătoare Cluj-Napoca.

Sursa: DCS nr. 259 din 19 august 1980 privind înființarea Combinatului de utilaj greu Cluj-Napoca.