miercuri, 18 noiembrie 2015

Brichetare – operații

Prin brichetare se obține un cărbune superior celui extras, din punct de vedere al puterii calorice și care poate fi folosit industrial. Brichetare presupune următoarele operații:
- măcinarea
- uscarea prin arderea unei părți din cărbune
- amestecare cu un liant, de obicei bitum de petrol (reziduu în rafinării)
- presarea sub formă ovoidală sau brichete
- răcire
- transport.

Sursa: Bujor Almășan, Exploatarea și valorificarea zăcămintelor de substanțe minerale utile solide, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1982, p. 219, 220.