duminică, 29 noiembrie 2015

Întreprinderea de materiale de construcții Timișoara,,Pe data de 1 martie 1980 se înființează Întreprinderea de materiale de construcții Timișoara, cu sediul în muncipiul Timișoara, județul Timiș, în subordinea Centralei materialelor de construcții București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, având ca obiect de activitate producția de elemente prefabricate din beton, cărămizi și blocuri ceramice, nisipuri cuarțoase și alte materiale de construcții”.
Dacă alte întreprinderii erau formate prin desființarea unei alte întreprinderi sau prin primirea statutului de personalitate juridică, Întreprinderea de materiale de construcții Timișoara s-a format prin comasarea a două întreprinderi: Întreprinderii de prefabricate din beton Timișoara și Întreprinderea ,,Extraceram” Timișoara.
Sursa: Decretul Consiliului de Stat nr. 94 din 24 martie 1980 privind înființarea Întreprinderii de materiale de construcții Timișoara.

vineri, 27 noiembrie 2015

Indiu – cunoștințe și întrebuințări generale

În anul 1863 a fost descoperit indiul de către F. Reich împreună cu H. Th. Richter și se întâlnește de obicei în blendă și hornblendă, în minereurile de staniu, cobalt, plumb. Indiul este folosit în aliaje pentru sudură, în dispozitive electronice, în telecomunicații, la reflectoare, rulmenți, industria aviatică, în tehnica militară, în dentistică, la colorarea sticlei în galben, în realizarea semiconductorilor.

Axente Sever  Banciu, Din istoria descoperirii elementelor chimice, București, Editura Albatros, 1981, p. 198; Nicolae Petrulian, Zăcăminte de minerale utile, București, Editura Tehnică, 1973, p. 440, 441.

vineri, 20 noiembrie 2015

Întreprinderea de tricotaje Petroșani,,Pe data de 1 septembrie 1980 se înființează Întreprinderea de tricotaje Petroșani, cu sediul în municipiul Petroșani, județul Hunedoara, în subordinea Centralei industriei tricotajelor București, având ca obiect de activitate producerea de tricotaje tip lână”.
Înființarea Întreprinderii de tricotaje Petroșani a fost realizată pe seama reorganizării Fabricii de tricotaje Petroșani, care nu avea personalitate juridică.

Sursa: DCS nr. 285 din 23 septembrie 1980 privind înființarea Întreprinderii de tricotaje Petroșani.
 

joi, 19 noiembrie 2015

Obiective ale industriei chimice intrate în funcțiune între 1955-1958

- Fabrica de acid sulfuric și superfosfați Năvodari
- Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești
- secțiile de tetraclorură de carbon și HCH – Uzina chimică Turda
- secția de fenol – Combinatul chimic nr. 1
- secția de detergenți de tip alchil-arilsulfonici – Uzina petrochimică nr. 2
- secțiile de rășini sintetice – Fabrica ,,13 Septembrie”, Fabrica ,,Dr. C. Istrati”
- instalația de prerafinare a cuprului – Uzina ,,Gh. Gheorghiu-Dej”.
Sursa: Mihail Florescu, Industria chimică și petrochimică din România. Studii și articole, București, Editura Tehnică, 1972, p. 71.

miercuri, 18 noiembrie 2015

Brichetare – operații

Prin brichetare se obține un cărbune superior celui extras, din punct de vedere al puterii calorice și care poate fi folosit industrial. Brichetare presupune următoarele operații:
- măcinarea
- uscarea prin arderea unei părți din cărbune
- amestecare cu un liant, de obicei bitum de petrol (reziduu în rafinării)
- presarea sub formă ovoidală sau brichete
- răcire
- transport.

Sursa: Bujor Almășan, Exploatarea și valorificarea zăcămintelor de substanțe minerale utile solide, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1982, p. 219, 220.