miercuri, 7 octombrie 2015

Procese pirometalurgice – definiții

Topirea ,,este procesul de trecere, sub acțiunea temperaturii, a metalului conținut de minereu sau concentrat din stare solidă în stare lichidă”. Topirea poate fi de mai multe tipuri : reducătoare (cea mai utilizată), oxidantă, sulfurantă.
Prăjirea este operația ,,în timpul căreia minereurile suferă diverse transformări fizice și chimice, fără a se atinge temperaturi care să provoace topirea minereurilor”. Operația de prăjire este de patru tipuri: reducătoare, oxidantă, sulfatizantă și clorurantă.
Distilarea ,,este un proces pirometalurgic prin care se obține un compus volatil, care, astfel eliberat de restul componenților nevolatili din minereu, este evacuat și apoi captat prin condensare, sub forma unui produs mai mult sau mai puțin pur”.

Sursa: Bujor Almășan, Exploatarea și valorificarea zăcămintelor de substanțe minerale utile solide, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1982, p. 164-168.