miercuri, 14 octombrie 2015

Procese hidrometalurgice – definiții

Solubizarea (dizolvare, leșiere) ,,este un proces chimic prin care anumiți componenți ai unui minereu sunt trecuți selectiv în soluție, în timp ce ganga rămâne nedizolvată”.
După solubizare se trece separarea fazelor (lichid-solid) adică se obține o soluție prin decantare și filtrare, ce conține metalele sau elementele dorite și sterilul care se evacuează. Urmează concentrarea soluțiilor obținute prin evaporare, schimb ionic sau extracție cu solvenți organici.
Precipitarea ,,este procesul prin intermediul căruia se obține metalul în formă elementară sau ca o combinație chimică insolubilă în soluție”. Ca și celelalte procese, și precipitația poate fi realizată prin mai multe moduri: electroliză, cementare, sub forma unei sări insolubile a metalului dorit, cristalizare sub forma unor săruri metalice.

Sursa: Bujor Almășan, Exploatarea și valorificarea zăcămintelor de substanțe minerale utile solide, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1982, p. 168, 169.