miercuri, 28 octombrie 2015

Materii prime pentru producerea firelor și fibrelor chimice

- chimizarea petrolului – fenol, ciclohexan, p-xilen etc.
- chimizarea metanului – acetilenă, metanol etc.
- celuloză din stuf, rășinoase și foioase
- produse ale industriei chimice anorganice

Sursa: Mihail Florescu, Industria chimică și petrochimică din România. Studii și articole, București, Editura Tehnică, 1972, p. 127.