joi, 15 octombrie 2015

Întrebuințările fosfaților

- îngrășăminte chimcie
- obținerea vanadiului și silicei, fluorului, fosforului și acidului fosforic
- fabricarea filmelor fotografice
- plastifianți pentru materiale plastice
- cauciuc sintetic
- înnobilarea pieilor
- fabricarea de lacuri de nitroceluloză, stabilizatori pentru nitroceluloză
- realizarea insecticidelor
- agenți de intensificare în vopsitorie
- rafinarea zahărului
- prepararea băuturilor
- conservarea alimentelor
- catalizatori în fabricarea rășinilor de uree și fenolice
- medicină
- fabricarea chibriturilor
- artificii
- grenade
- nori de  fum
- în industria textilă și ceramică
- flotarea minereurilor prin utilizarea pentoxidului de fosfor

Sursa: Viorel Brana, Zăcămintele nemetalifere din România, București, Editura Tehnică, 1967, p. 168-170.