miercuri, 21 octombrie 2015

Afinarea metalelor brute

Metalele brute obținute prin procesele pirometalurigce și hidrometalurgice sunt de cele mai multe ori compuse din elemente netrebuincioase care sunt îndepărtate prin afinare. Ea poate fi realizată prin diluare, oxidare, sedimentare, absorbție, reducere, electroliză sau rafinare chimică. Fiecare procedeu are propriile avantaje și dezavantaje, necesită prezența unor anumite instalații și componente și poate fi aplicat în anumite cazuri (de exemplu, rafinare pentru obținerea aluminei din bauxită).

Sursa: Bujor Almășan, Exploatarea și valorificarea zăcămintelor de substanțe minerale utile solide, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1982, p. 169, 170.