miercuri, 2 septembrie 2015

Roci argiloase

Argilele sunt roci fin granulare compuse din minerale argiloase caolinitice, montmorillonitice și illitice. Argilele pot fi de mai multe culori: negre dacă au în exces material cărbunos sau bituminos, cele roșii includ hematit, cele brune prezintă limonit, cele galbene demonstrează oxidarea incipientă a oxizilor de fier, cele verzi conțin minerale cloritice sau glauconitice în exces, iar cele albe sunt bogate în silicați de aluminiu și sărace în compuși de fier, mangan și crom. Argilele pot fi de mai multe tipuri: de la cele comune, la cele reziduale, lateritul, argilele sedimentare, argilitele, marnele. Lateritul este întâlnit în special în zonele subtropicale și tropicale și sunt argile alcătuite din hidroxizi din aluminiu și fier. Argilele sedimentate pot fi marine, lacustre, fluviatile și glaciare. Marnele sunt foarte răspândite și sunt roci cu o compoziție între argile și calcare, de unde și tipurile de marne, în funcție de conținutul de carbonat de calciu: argilă, argile marnoase, marne, marne calcaroase, calcare.

Sursa: Teofil Gridan, Petrologia - știință a rocilor, București, Editura Albatros, 1983, p. 98, 99.