miercuri, 16 septembrie 2015

Regiunea Iași – 1960

Fabrica de rulmenți Bârlad
Fabrica de antibiotice Iași
Uzina ,,Carbochim” Cluj-Napoca
Fabrica de mobilă Iași
Întreprinderea de prelucrarea lemnului Ciurea
Întreprinderea textilă ,,Țesătura” Iași
Întreprinderea textilă ,,Textila Roșie” Iași
Fabrica de tricotaje din bumbac ,,Moldova” Iași
Fabrica de confecții din bumbac ,,Proletarul Roșu” Bârlad
Fabrica de produse lactate Iași
Fabrica de produse lactate Vaslui
Fabrica de produse lactate Bârlad
Fabrica de produse lactate Huși
Fabrica de produse lactate Cotnari
Fabrica de produse lactate Hârlău
Întreprinderea de morărit și panificație Iași
Întreprinderea de uleiuri comestibile ,,Republica” Bârlad
Întreprinderea de uleiuri comestibile Iași
Fabrica de spirt și bere ,,Poetul D. Th. Neculuță” Iași
Fabrică de țigări Iași
Fabrica de cărămizi Ciurea
Fabrica de cărămizi Bucium
Fabrica de cărămizi Holboca
Fabrica de cărămizi Vaslui
Fabrica de cărămizi Bârlad

Sursa: I. P. Gherasimov, C. Herbst, N. F. Ianițki, Monografia geografică a Republicii Populare Romîne, vol. II, partea a II-a, București, Editura Academiei, 1963, p. 490-500.