marți, 8 septembrie 2015

Regiunea Hunedoara – 1960

Combinatul siderurugic Hunedoara
Uzina cocsochimică Hunedoara
Uzina siderurgică ,,Victoria” Călan
Semicocseria Călan – 1956-1957
Flotația Deva
Flotația Zam
Stația de sortare a minereurilor Ghelar
Termocentrala Hunedoara
Termocentrala Vulcan
Termocentrala Paroșeni
Termocentrala Gura-Barza
Microhidrocentrala Govăjdia
Microhidrocentrala Cățănaș
Microhidrocentrala Strei
Microhidrocentrala Sebeș
Combinatul carbonifer Valea Jiului
Uzina producătoare de mașini și utilaj minier Petroșani
Uzina metalurgică Cugir
Atelierele de reparații de locomotive și vagoane Simeria
Ateliere de reparații de utilaj minier Criscior
Ateliere de reparații de utilaj minier Alba-Iulia
Fabrica chimică Orăștie
Fabrica de fibre artificiale ,,Viscoza” Lupeni
Fabrica de acid sulfuric Zlatna
Fabrica de talc Zlaști
Fabrica de teracotă Deva
Fabrica de cărămidă Sântimbru
Fabrica de cărămidă Pricaz
Fabrica de cărămizi refractare Baru-Mare
Fabrica de cherestea Petrila
Fabrica de cherestea Lonea
Fabrica de cherestea Bucova
Fabrica de cherestea Orăștie
Fabrica de cherestea Hunedoara
Fabrica de cherestea Sebeș
Fabrica de hârtie Petrești
Întrerpinderea de prelucrare a lânii și mătăsii vegetale Sebeș
Întreprinderea de prelucrare a marmurei Simeria
Fabrica de blănărie Orăștie
Fabrica de marmeladă Hațeg
Fabrica de prelucrare a laptelui Simeria
Întreprinderea de industrializarea cărnii Deva

Sursa: I. P. Gherasimov, C. Herbst, N. F. Ianițki, Monografia geografică a Republicii Populare Romîne, vol. II, partea a II-a, București, Editura Academiei, 1963, p. 830-847.