luni, 14 septembrie 2015

Regiunea Galați - 1960

Uzina ,,Nicolae Cristea” Galați
Uzina ,,Laminorul” Brăila
Uzina ,,Progresul” Brăila
Fabrica de sârmă, cuie și lanțuri Galați
Șantierul naval Galați
Șantierul naval ,,1 Mai” Brăila
Uzina mecanică Galați
Întreprinderea ,,11 Iunie” Galați
Întreprinderea ,,Brateșul” Galați
Fabrica de ciment ,,Stînca” Brăila
Fabrica de cărămizi Galați
Fabrica de cărămizi Brăila
Întreprinderea de materiale pentru construcții Doaga
Întreprinderea pentru fabricarea celulozei și cartoanelor de stuf Brăila
Combinatul pentru industrializarea lemnului Brăila
Fabrica de placaje, furnire, panele Gugești
Fabrica de cherestea Cosmești
Fabrica de cherestea Șendreni
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Năruja
Fabrică de mobilă Galați
Fabrică de mobilă Focșani
Fabrică de mobilă Tecuci
Întreprinderea textilă Galați
Fabrica textilă ,,Năvodul” Galați
Fabrica de confecții Brăila
Fabrica chimică Mărășești
Fabrica de lacuri și vopsele ,,Policolor” Galați
Fabrica de săpun ,,Apollo” Galați
Fabrica de biscuiți și paste făinoase ,,Dunăreana” Galați
Fabrica de biscuiți și paste făinoase ,,7 Noiembrie” Brăila
Întreprinderea de morărit și decorticare ,,Nicolae Bălcescu” Brăila
Fabrica de amidon, dextrină, glucoză și bere ,,Orezul” Brăila
Întreprinderea de regională de industrializare a cărnii Galați
Fabrica de conserve Zagna-Vădeni
Fabrica de spirt Ghidigeni
Abatorul Brăila
Abatorul Focșani
Abatorul Tecuci
Întreprinderea de uleiuri vegetale ,,Prutul” Galați
Combinatul pentru vinificație și prelucrarea fructelor ,,Fructexport” Focșani

Sursa: I. P. Gherasimov, C. Herbst, N. F. Ianițki, Monografia geografică a Republicii Populare Romîne, vol. II, partea a II-a, București, Editura Academiei, 1963, p. 367-381.