miercuri, 2 septembrie 2015

Regiunea Brașov – 1960

Combinatul chimic Victoria
Combinatul chimic Făgăraș
Uzina chimico-metalurgică ,,Nicolae Teclu” Copșa Mică
Fabrică de coloranți ,,Colorom” Codlea
Uzina ,,Electroprecizia” Săcele
Fabrica de scule Râșnov
Fabrica de faianță Sighișoara
Întreprinderea ,,Steagul Roșu” Brașov
Întreprinderea ,,Tractorul” Brașov
Întreprinderea ,,Independența” Sibiu
Hidrocentrala Sadu V – 1956
Termocentrala Mediaș
Termocentrala Făgăraș
Termocentrala Sibiu
Uzina de utilaje agricole ,,Elastic” Sibiu
Întreprinderea ,,Rulmentul” Brașov
Întreprinderea ,,Hidromecanica” Brașov
Întreprinderea ,,Ion Fonaghi” Brașov
Întreprinderea ,,Metalurgica” Sibiu
Întreprinderea ,,Nicovala” Sighișoara
Întreprinderea ,,Bela Breiner” Brașov
Întreprinderea ,,Drum Nou” Mediaș
Fabrica de radiatoare și cabluri Brașov
Întreprinderea ,,Emailul Roșu” Mediaș
Întreprinderea ,,Idealul” Mediaș
Întreprinderea ,,Automecanica” Mediaș
Întreprinderea ,,Balanța” Sibiu
Fabrica de ciment ,,Temelia” Brașov
Fabrica de prefabricate din beton
Fabrica de cărămizi refractare
Fabrica de cărămidă, țiglă și de var
Fabrica de cărămizi și țigle Sibiu
Fabrica de cărămizi și țigle Feldioara
Fabrica de cărămizi și țigle Cristian
Fabrica de geamuri Mediaș
Fabrica de sticlărie Avrig
Fabrica de faianță Albești – 1957
Fabrica de sticlă Sighișoara
Fabrica de mobilă curbată ,,Măgura Codlei” Codlea
Fabrica de cherestea Brașov
Fabrica de cherestea Sibiu
Fabrica de cherestea Tălmaciu
Fabrica de cherestea Sadu
Fabrica de cherestea Homorod
Fabrica de cherestea Sita-Buzăului
Fabrica de cherestea Comandău
Fabrica de cherestea Brețcu
Fabrica de cherestea Târgu Secuiesc
Fabrica de mobilă Brașov
Fabrica de mobilă Sibiu
Fabrica de mobilă Codlea
Fabrica de mobilă Mediaș
Fabrica de mobilă Sfântu Gheorghe
Fabrica de produse din lemn ,,Republica” Sibiu
Combinatul pentru industrializarea lemnului Blaj
Fabrica de carton ondulat și hârtie cretată ,,7 Noiembrie” Ghimbav
Fabrica de celuloză și hârtie ,,Nicolae Bălcescu” Zărnești
Fabrica de ață Tălmaciu
Întreprinderea textilă ,,Gh. Doja” Sfântu Gheorghe
Fabrica de pielărie Mediaș
Întreprinderea de încălțăminte ,,Timpuri Noi” Brașov
Întreprinderea de marochinărie ,,13 Decembrie” Sibiu
Uzinele textile Cisnădie
Întreprinderea de conserve din carne Sibiu
Întreprinderea de conserve din carne Mediaș
Întreprinderea de conserve din carne Sfântu Gheorghe
Fabrica de produse lactate Sibiu
Fabrica de produse lactate Sighișoara
Fabrica de lapte condensat Baraolt
Fabrica de produse zaharoase ,,Dezrobirea” Brașov
Fabrica de produse zaharoase Sibiu
Fabrica de zahăr Bod
Fabrica de bere ,,Aurora” Brașov
Fabrica de bere ,,Berea Sibiului” Sibiu
Fabrica de țigarete Sfântu Gheorghe
Întreprinderea ,,Nivea” Brașov


Sursa: I. P. Gherasimov, C. Herbst, N. F. Ianițki, Monografia geografică a Republicii Populare Romîne, vol. II, partea a II-a, București, Editura Academiei, 1963, p. 596-612.