duminică, 6 septembrie 2015

Regiunea Banat – 1960

Combinatul siderurgic Reșița
Uzinele ,,Oțelul Roșu”
Uzinele de vagoane Arad
Uzinele de mașini agricole și construcții metalice Boșca-Română
Fabrica de mașini și utilaje agricole ,,Magheru” Topleț
Uzina de strunguri Arad
Fabrica de piele artificială ,,Dermatina” Timișoara
Fabrica ,,Fructus” Timișoara
Termocentrala ,,Freidorf” Timișoara
Termocentrala ,,7 Noiembrie” Reșița
Hidrocentrala ,,Crăinicel” Văliug
Uzina de mașini agricole Bocșa-Română
Uzina de mașini agricole ,,Tehnometal” Timișoara
Fabrica ,,Electromotor” Timișoara
Fabrica ,,Electro-Banat” Timișoara
Întreprinderea ,,Fierarul” Arad
Întreprinderea ,,Ciocanul” Nădrag
Întreprinderea de coloranți, lacuri și vopsele ,,Timiș” Timișoara
Întreprinderea de coloranți, lacuri și vopsele ,,Timișoara” Timișoara
Întreprinderea de coloranți, lacuri și vopsele ,,Polycrom” Arad
Distileria chimică nr. 1 Reșița
Întreprinderea minieră Orșova
Întreprinderea ,,Mondial” Lugoj
Fabrica de cărămizi Jimbolia
Fabrica de cherestea Arad
Fabrica de cherestea Anina
Fabrica de cherestea Mănăștur
Fabrica de cherestea Zăvoi
Fabrica de mobilă ,,Gheorghe Doja” Arad
Întreprinderea de mobilă curbată Balta-Sărată
Întreprinderea de mobilă curbată ,,Răsăritul” Pâncota
Fabrica de placaje, furnire și panele Deta
Întreprinderea textilă ,,30 Decembrie” Arad
Întreprinderea textilă ,,Teba” Arad
Întreprinderea textilă Timișoara
Întreprinderea textilă ,,Teba” Timișoara
Întreprinderea textilă ,,Bumbacul” Timișoara
Întreprinderea ,,Industria textilă” Lugoj
Întreprinderea ,,Țesătoria Cazanele” Orșova
Întreprinderea ,,Industria lînii” Timișoara
Întreprinderea ,,Filatura de mătase naturală” Lugoj
Întreprinderea de mătase ,,Ada Marinescu” Timișoara
Întreprinderea ,,Tricoul Roșu” Arad
Întreprinderea ,,Ocsko Terezia” Timișoara
Întreprinderea ,,Ion Fonagy” Timișoara
Întreprinderea ,,Bega” Timișoara
Fabrica de confecții Arad
Întreprinderea ,,Industria romînă de piele” Timișoara
Întreprinderea de încălțăminte ,,Nikos Beloianis” Timișoara
Întreprinderea ,,Ștefan Plavăț” Timișoara
Fabrica ,,Bela Brainer” Timișoara
Întreprinderea de marochinărie ,,Bernat Andrei” Timișoara
Fabrica de paste făinoase Timișoara
Fabrica de zahăr Timișoara
Fabrica de zahăr Arad
Abator Arad
Abator Timișoara
Întreprinderea ,,Vinalcool” Arad
Întreprinderea ,,Refacerea” Arad
Întreprinderea de sticlărie și menaj Tomești
Întreprinderea de faianță ,,Crinul” Timișoara
Fabrica chimică Timișoara
Întreprinderea poligrafică Timișoara
Întreprinderea poligrafică Arad

Sursa: I. P. Gherasimov, C. Herbst, N. F. Ianițki, Monografia geografică a Republicii Populare Romîne, vol. II, partea a II-a, București, Editura Academiei, 1963, p. 896-914.