marți, 15 septembrie 2015

Regiunea Bacău – 1960

Întreprinderea metalurgică ,,Muncitorul” Bacău
Întreprinderea mecanică Roman
Întreprinderea metalurgică ,,Ceahlăul” Piatra Neamț
Întreprinderea de celuloză și hârtie ,,Steaua Roșie” Bacău
Întreprinderea de celuloză și hârtie ,,Reconstrucția” Bacău
Fabrica de hârtie ,,Comuna din Paris” Piatra-Neamț
Fabrica de postav Buhuși
Fabrica de postav ,,Proletarul” Bacău
Fabrica de ciorapi și tricotaje ,,8 Martie” Piatra-Neamț
Topitoria de cânepă Sagna
Hidrocentrala ,,V. I. Lenin” Stejaru (Bicaz)
Centrala electrică și termoficare Borzești
Termocentrala Comănești
Rafinăria nr. 8 Dărmănești - 1949
Rafinăria nr. 10 Onești - 1956
Uzina de fibre sintetice Săvinești - 1958
Combinatul chimic Borzești - 1960
Fabrica de țevi Roman – 1958
Fabrica de ciment ,,Congresul al XIX-lea” Bicaz
Fabrica de prefabricate din beton Roman
Fabrica de cărămizi Roman
Fabrica de cărămizi Piatra Neamț
Combinatul forestier Vaduri
Fabrica de cherestea Tarcău
Fabrica de cherestea Tazlău
Fabrica de cherestea Roznov
Fabrica de cherestea Târgu-Neamț
Fabrica de cherestea Comănești
Fabrica de cherestea Onești
Fabrica de cherestea Dărmănești
Fabrica de cherestea Agăș
Fabrica de cherestea Căiuți
Fabrica de zahăr ,,Ilie Pintilie” Roman
Fabrica de zahăr ,,Tudor Vladimirescu” Sascut-Târg
Întreprinderea de uleiuri vegetale ,,Răsăritul” Roman
Întreprinderea regională pentru industrializarea cărnii Bacău
Fabrica de bere ,,Steagul Roșu” Piatra-Neamț
Fabrica de spirt Piatra-Neamț
Întreprinderea de pielărie ,,Partizanul” Bacău
Fabrica de confecții Bacău

Sursa: I. P. Gherasimov, C. Herbst, N. F. Ianițki, Monografia geografică a Republicii Populare Romîne, vol. II, partea a II-a, București, Editura Academiei, 1963, p. 429-446.