duminică, 27 septembrie 2015

Produsele cocseriei

- cocs
- produse aromatice
- benzen
- toluen
- xilen
- naftalina
- crezoli
- pirocatechine (utilizabile în industria medicamentelor)

Sursa: Mihail Florescu, Industria chimică și petrochimică din România. Studii și articole, București, Editura Tehnică, 1972, p. 52.