marți, 29 septembrie 2015

Produse petroliere obținute – 1965

- benzină
- petrol
- motorină
- uleiuri
- păcură
- bitum
- parafină
- gaze lichefiate
- gaze de rafinărie
- cocs de petrol
- aromate
- unsori
- diverse alte produse.

Sursa: Mihail Florescu, Industria chimică și petrochimică din România. Studii și articole, București, Editura Tehnică, 1972, p. 146.