marți, 1 septembrie 2015

Producția de ceasuri mecanice de mână și electronice - 1986

Întreprinderea Mecanică Fină București și Institutul de Tehnică de Calcul București – Fabrica de Memorii Timișoara au fost cele două unități industriale din cadrul Ministerului Industriei Electrotehnice răspunzătoare de producerea ceasurilor de mână și electronice (codificate în planul de stat la poziția ,,aparate și mecanisme de orologerie”).
Întreprinderea Mecanică Fină București fabrica ceasuri de mână mecanice și electronice.
Ceasurile de mână mecanice erau realizate în cooperare cu China, ceasurile de mână electronice analogice erau produse în cooperare cu China și R.D. Germană, iar producția de ceasuri electronice cu afișaj erau integrate în totalitate în țară.
De partea cealaltă, Institutul de Tehnică de Calcul București – Fabrica de Memorii Timișoara se ocupa de fabricarea ceasurilor electronice pentru auto Oltcit. Interesant este că ele erau realizate cu componente din țară – circuitele integrate erau realizate la Întreprinderea ,,Microelectronica” București.
Din punct de vedere statistic, producția de ceasuri la Întreprinderea Mecanică Fină București pe primele 11 luni ale anului 1986, era cifrată la 180.000 bucăți, iar la Institutul de Tehnică de Calcul București – Fabrica de Memorii Timișoara, 18.000 bucăți.

Sursa: SANIC, Fond CC al PCR – Secția Economică, dosar 174/1986, f. 1, 2.
[document inedit].
Citează și respectă și sursa http://industrializarearomaniei.blogspot.ro/