luni, 21 septembrie 2015

Probleme în industria chimică – 1970

- întârzieri în punerea în funcțiune a fabricilor de amoniac și uree de la Combinatul de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele, Fabrica de policlorură de vinil din cadrul Grupul industrial Râmnicu Vâlcea.
- întârzieri în atingerea indicatorilor tehnico-economici la unele instalații precum Combinatul chimic Craiova – instalația de acetilenă, instalația de copolimeri stirenici de la Grupul industrial de petrochimie Borzești.
- abateri de la disciplina muncii la Uzina de aluminiu Slatina, Uzina de utilaje și piese de schimb Găești.

Sursa: Mihail Florescu, Industria chimică și petrochimică din România. Studii și articole, București, Editura Tehnică, 1972, p. 468.