joi, 17 septembrie 2015

Principalele căi de introducere a tehnicii noi

- mecanizarea și automatizarea proceselor de producție;
- modernizarea utilajelor existente;
- crearea de mașini, utilaje și instalații noi;
- elaborarea unor tehnologii moderne;
- crearea și folosirea de noi materii prime (în special ca înlocuitori).

Sursa: Paraschiv Vagu, Roman Crișan, Organizarea și planificarea unităților industriale, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1977, p. 434.