vineri, 25 septembrie 2015

Planificarea introducerii tehnicii noi

Planul de introducere a tehnicii noi este un proces ce poate fi îndelungat și complicat din punct de vedere financiar și nu tocmai ușor de materializat. De aceea, pe tot parcursul acestui proces au fost prevăzute șase planuri-etape: cercetarea științifică, asimilarea de produse noi, asimilarea de procedee tehnologii avansate, mecanizarea și automatizarea producției, standardizarea și normalizarea produselor, măsurile tehnice-organizatorice (MTO). Cele din urmă sunt de fapt un ansamblu de măsuri practice pentru introducerea tehnice noi.

Sursa: Paraschiv Vagu, Roman Crișan, Organizarea și planificarea unităților industriale, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1977, p. 435, 448-451.