marți, 1 septembrie 2015

NAVROM Constanța,,Pe data de 1 decembrie 1976 se înființează în subordinea Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, Întreprinderea de exploatare a flotei maritime – NAVROM Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, prin reorganizarea sectoarelor de exploatare flotă ale Comandamentului flotei maritime – NAVROM Constanța”.
NAVROM avea ca obiect de activitate efectuarea transporturilor maritime de mărfuri și călători.
Sursa: DCS nr. 411 din 15 decembrie 1976 privind înființarea unor întreprinderi în subordinea Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, precum și unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unităților din subordinea acestui minister.