vineri, 11 septembrie 2015

Mașini utilizate în industria lemnului


Principalele mașini utilizate de întreprinderile din industria lemnului și produsele realizate:
Gater – cherestea
Mașină de geluit și profilat – parchete
Mașină de tăiat plan – furnire
Instalație de presare – PAL, PFL, plăci înnobilate prin melaminare, uși celulare

Sursa: Ion Râmbu, Ioan Florescu, Victor Dogaru, Victor Iliescu, Tehnologia prelucrării lemnului, vol. II, București, Editura Tehnică, 1980, p. 639.