miercuri, 9 septembrie 2015

Întreprinderile industriale și câteva dintre problemele generate

Trei probleme sunt în atenție: producerea de fum și praf, emanarea mirosului urât și producerea de zgomot. Sunt prezentate întreprinderile producătoare de astfel de probleme în ordinea importanței lor.
Cele mai importante întreprinderi producătoare de miros urât: fabricile de celuloză și hârtie, furnale, cocserii, fabricile de zahăr, fabricile de azbest, șantierele navale, topitoriile de cupru, fabricile de conserve, fabricile de săpun.
Cele mai importante întreprinderi producătoare de fum și praf: topitorii de cupru, șantierele navale, fabricile constructoare de mașini, fabricile de celuloză și hârtie, fabricile de zahăr, fabricile de azbest, fabricile de morărit, cocserii, cazangerii, fabricile de conserve, fabricile de săpun.
Cele mai importante întreprinderi producătoare de zgomot: furnale, fabricile constructoare de mașini, fabricile de azbest, turnătoriile de fier, fabricile de morărit.

Sursa: Ladislau Adler, Mircea Enescu, Emilian Băiculescu, Arhitectura industriei contemporane. Probleme economice, Editura Tehnică, București, 1972, p. 213.