vineri, 11 septembrie 2015

Întreprinderi industriale după densitate forței de muncă

Prezentăm câteva întreprinderi industriale în ordinea descrescătoare a densității forței de muncă:
- fabrica de încălțăminte
- fabrică de produse electronice
- fabrică de țigarete
- fabrică electrotehnică
- fabrică de zahăr
- țesătorie
- fabrică de avioane
- fabrică de construcții de mașini
- șantier navale
- fabrică textilă
- întreprindere minieră
- fabrică de hârtie
- cazangerie
- fabrică de bere
- fabrică de pielărie
- fabrică de instrumente muzicale
- turnătorie de oțel.

Sursa: Ladislau Adler, Mircea Enescu, Emilian Băiculescu, Arhitectura industriei contemporane. Probleme economice, Editura Tehnică, București, 1972, p. 184.