duminică, 27 septembrie 2015

Întreprinderea electrocentrale Hațeg - 1976La 1 martie 1976, la Hațeg în județul Hunedoara, o nouă întreprindere pentru producția de energie electrică a fost înființată. Întreprinderea electrocentrale Hațeg a fost formată prin desprinderea din cadrul Întreprinderii electrocentrale Cluj-Napoca a Secției de exploatare centrale hidroelectrice Hațeg.
Sursa: DCS nr. 67 din 1 martie 1976 privind înființarea Întreprinderii electrocentrale Hațeg în subordinea Centralei industriale a energiei electrice și termice de sub îndrumarea și controlul Ministerului Energiei Electrice.