duminică, 27 septembrie 2015

Întreprinderea de utilaj minier Târgu Jiu,,Pe data de 1 martie 1980 se înființează Întreprinderea de utilaj minier Tîrgu Jiu, cu sediul în municipiul Tîrgu Jiu, județul Gorj, în subordinea Centralei industriale de utilaj petrolier și minier Ploiești, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, având ca obiect de activitate fabricarea de utilaje pentru industria minieră și piese de schimb”.
Sursa: Decretul Consiliului de Stat nr. 163 din 16 mai 1980 privind înființarea Întreprinderii de utilaj minier Târgu Jiu.