duminică, 27 septembrie 2015

Întreprinderea de mașini-unelte Suceava – 1980,,Pe data de 1 iulie 1980 se înființează Întreprinderea de mașini-unelte Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, județul Suceava, în subordinea Centralei industriale de mașini-unelte, mecanică fină și scule București, de sub îndrumarea și  controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, având ca obiect de activitate fabricarea de strunguri paralele grele, mașini de găurit, ferăstrae cu bandă și circulare, diverse linii de prelucrat mase plastice, mașini agregate, elemente tipizate, aparate de măsură și control, piese de schimb și reparații fonduri fixe”.
Întreprinderea de mașini-unelte Suceava a fost creată prin desființarea Întreprinderii mecanice Suceava și includerea a două obiective de investiții: ,,Întreprinderea de aparate de măsură și control Suceava” și ,,Întreprinderea de mașini-unelte grele Suceava”.
Sursa: DCS nr. 238 din 31 iulie 1980 privind înființarea Întreprinderii de mașini-unelte Suceava.