duminică, 13 septembrie 2015

Întrebuințările principale ale cărbunilor (după conținutul de cenușă)

- siderurgie – cărbuni cu cenușă redusă pentru fabricarea semicocsului degresant și cocsului mărunt
- consum casnic – cărbuni cu cenușă medie sau redusă pentru brichetare, consum direct în sobe
- energetică – cărbuni mărunți, bruți și combinați, cu conținut mare de cenușă.

 Sursa: Bujor Almășan, Exploatarea și valorificarea zăcămintelor de substanțe minerale utile solide, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1982, p. 161.