sâmbătă, 12 septembrie 2015

Întrebuințările gipsului

- ipsos
- ipsos de pardoseli
- ciment de anhidrit
- amendament în agricultură
- masă de umplutură în industria hârtiei
- fabricarea sulfatului de amoniu
- chirurgie și stomatologie
- tencuiala pentru tavane
- ornamentarea clădirilor
- fabricarea vopselelor și smalțului
- prelucrarea metalurgică a minereurilor de oxizi de nichel
- fabricarea sulfului
- folosit la topirea concentratelor cuproase
- obținerea sulfatului de sodiu pentru industria celulozei.

Sursa: Viorel Brana, Zăcămintele nemetalifere din România, București, Editura Tehnică, 1967, p. 160-162.