vineri, 11 septembrie 2015

Industria metalurgică feroasă – 1960Combinatul metalurgic ,,Gheorghe Gheorghiu-Dej” Hunedoara
Combinatul metalurgic Reșița
Uzina ,,Victoria” Călan
Uzina ,,Oțelul Roșu”
Uzina ,,Nicolae Cristea” Galați
Uzina ,,Industria Sârmei” Câmpia Turzii
Uzina Vlăhița
Uzina ,,Republica” București
Uzina Nădrag
Uzina ,,Progresul” Brăila
Uzina de țevi Roman

Sursa: I. P. Gherasimov, C. Herbst, N. F. Ianițki, Monografia geografică a Republicii Populare Romîne, vol. II, partea I, București, Editura Academiei, 1960, p. 173-185.