marți, 15 septembrie 2015

Importanța preparării substanțelor minerale utile

- reducerea cheltuielilor de transport de la mină la uzina metalurgică – eliminarea optimă a sterilului, concentrarea substanței utile într-o greutate economic transportabilă
- reducerea cheltuielilor de prelucrare metalurgică și a consumurilor specifice
- reducerea pierderilor rezultate din operațiile metalurgice prin existența unei cantități scăzute de zgură rezultată din prelucrarea unui concentrat bogat
- asigurarea valorificării inclusiv a zăcămintelor sărace, la limita exploatării industriale (economice).

Sursa: Bujor Almășan, Exploatarea și valorificarea zăcămintelor de substanțe minerale utile solide, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1982, p. 92.