miercuri, 16 septembrie 2015

Furnizorii de produse pentru Uzinea ,,Unirea” – 1960

- piese de ring, casete de ring și axe pentru casete – Uzina Cugir
- piese pentru carde – Uzina ,,Metalurgica” Sibiu
- arcuri spirale – Întreprinderea ,,Elastic” Sibiu
- conducte neumofile și ventilatoare cu motor – F.A.T. Codlea
- microîntrerupătoare – Uzina ,,Steagul Roșu” Brașov
- ambutizoare, celule de tamburi echilibrați – Întreprinderea ,,1 Septembrie” Satu Mare
- inele pentru ring – Întreprinderea ,,Tehnometal” București.

Sursa: I. P. Gherasimov, C. Herbst, N. F. Ianițki, Monografia geografică a Republicii Populare Romîne, vol. II, partea a II-a, București, Editura Academiei, 1963, p. 713.