luni, 7 septembrie 2015

Definiții esențiale pentru înțelegerea industriei extractive

Firesc, prezint doar o parte din aceste definiții:
Întreprinderea minieră reprezintă o mină, carieră sau o grupare de mai multe mine sau cariere, independente din punct de vedere economic, putând desfășura activități de extracție și de valorificare primară (preparea minereurilor).
Câmpul minier este un zăcământ sau o parte din zăcământ care este exploatat în cadrul unei mine sau cariere.
Există două moduri de exploatare: în subteran și la suprafață. În subteran exploatarea se realizează în cadrul unei mine, iar la suprafață sau ,,la zi”, după cum se mai spune, se realizează în cadrul unei cariere.
Rezervele geologice sunt acele cantități de substanțe minerale utile care există în zăcământ. Ele nu reprezintă posibilul de exploatare industrială. Cel din urmă aspect este cuantificat prin calculul rezervelor geologice de bilanț, care la rândul său arată doar parțial, efectiv cât este extras din zăcământ pentru a fi folosit industrial. Faptul se datorează existenței, alături de minereu, și a sterilului, a materiei care nu poate fi întrebuințată industrial, la care se pot adăuga și pierderi firești din activitate de exploatare. De aceea, cantitatea efectivă de substanțe minerale utile folosibile industrial este numită rezervă industrială.

Sursa: Bujor Almășan, Exploatarea și valorificarea zăcămintelor de substanțe minerale utile solide, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1982, p. 23.