sâmbătă, 19 septembrie 2015

Criterii funcționale pentru amplasarea întreprinderilor industriale- materii prime și auxiliare
- combustibili
- energie electrică, termică și aer comprimat
- transporturi exterioare
- alimentarea cu apă
- ape uzate
- centre de consum
- forțe de muncă
- cooperări industriale și tehnologice
- condiții sanitare.

Sursa: Ladislau Adler, Mircea Enescu, Emilian Băiculescu, Arhitectura industriei contemporane. Probleme economice, Editura Tehnică, București, 1972, p. 97, 98.