marți, 15 septembrie 2015

Clasificări ale rocilor eruptive

- după compoziția chimică
-- roci ultrabazice, bazice, intermediare, acide, hiperacide.
- după vârsta geologică
-- paleozoice (paleovulcanice), efuzive noi (terțiare și postterțiare - neovulcanice)
- după compoziția mineralogică
-- după prezența/absența cuarțului
--- roci suprasaturate, saturate, nesaturate
-- după gradul de saturație cu oxid de aluminiu
--- roci peraluminioase, metaluminoase, subaluminoase, peralcaline.
- după gradul de cristalizare
-- roci bine cristalizate, fanerocristaline (eucristaline) – roci plutonice, abisive, intruzive, plutonite.
-- roci cu cristalinitate slabă, afanitice – roci de suprafață, efuzive, vulcanite.
-- roci magmatice filonoene – hipoabisice.
- după condițiile de zăcământ
-- roci efuzive
-- roci filoniene
-- roci plutonice.

Sursa: Lazăr Pavelescu, Petrologia rocilor eruptive și metamorfice, ed. a III-a, București, 1976, p. 103-113.