joi, 3 septembrie 2015

Clasificarea personalului din întreprinderile industriale

Muncitori
- productivi
-- direct productivi (de bază)
-- indirect productivi (auxiliari)
- de servire generală (muncitori de întreținere a clădirilor, a instalațiilor de apă, gaz, canalizare, electrice, a echipamentelor de birou, care prestează servicii de întreținere a spațiilor verzi, șoferi)
Personal tehnic
Personal economic
Personal de altă specialitate
Personal administrativ (arhivari, funcționari, dactilografi)
Personal de servire și de pază (curieri, portari, paznici, pompieri)

Personalul de conducere directă a producție era format din:
- șefi de secție
- șefi de atelier
- ingineri
- economiști
- subingineri
- cadre cu pregătire medie
- tehnicieni
- normatori
- pontatori.

Personalul de conducere a întreprinderii și șefii de compartimente funcționale (birouri, servicii).
Sursa: Paraschiv Vagu, Roman Crișan, Organizarea și planificarea unităților industriale, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1977, p. 492.