miercuri, 16 septembrie 2015

Clasificarea metodelor de exploatare a zăcămintelor de minereuri

- cu goluri remanente
- cu înmagazinarea minereurilor în spațiul exploatat
- cu rambleerea spațiului exploatat
- cu susținerea spațiului exploatat
- cu susținerea și rambleerea spațiului exploatat
- cu surparea rocilor înconjurătoare
- cu surparea minereului și a rocilor înconjurătoare
- combinate.

Sursa: Bujor Almășan, Exploatarea și valorificarea zăcămintelor de substanțe minerale utile solide, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1982, p. 71.