duminică, 27 septembrie 2015

Centrala industrială de mașini și utilaje pentru industria ușoarăÎntreprinderea Tehnometal București
Întreprinderea de accesorii metalice pentru industria textilă AMIT București
Întreprinderea Nicovala Sighișoara
Întreprinderea de utilaje pentru industria ușoară Islaz Alexandria
Întreprinderea Metalotehnica Târgu Mureș
Întreprinderea de mașini textile IMATEX Târgu Mureș
Întreprinderea de utilaje și piese de schimb Botoșani
Întreprinderea Metalul roșu Cluj-Napoca
Întreprinderea de utilaje și piese de schimb 9 Mai Lugoj
Sursa: DCS nr. 143 din 19 mai 1976 pentru înființarea unor centrale industriale și unități sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerului Industriei Ușoare.