joi, 3 septembrie 2015

Autoutilarea

Autoutilarea reprezintă activitățile desfășurate de întreprinderile industriale prin intermediul cărora, prin propriile capabilități industriale, își produc componentele, mașinile, utilajele și instalațiile necesare. În viziunea economiștilor din perioada comunistă, autoutilarea era o premisă importantă către reducerea cheltuielilor respectivei întreprinderi, către înzestrarea rapidă cu utilajele necesare propriului obiect de activitate. Autoutilarea se spune că a condus la intensificarea procesului de asimilare a unor echipamente și utilaje performante, la extinderea mecanizării și automatizării,  cu efecte asupra creșterii productivității. Bineînțeles că înainte de producerea tuturor utilajelor necesare, autoutilarea presupunea desfășurarea unui proces de concepție și proiectare. Condiționarea acestei activități industriale este dată și de forța industrială a fiecărei întreprinderi în parte (mărime, tip de întreprindere) și de cântărirea efortului necesar și a oportunității pentru a desfășura autoutilarea.

Sursa: Paraschiv Vagu, Roman Crișan, Organizarea și planificarea unităților industriale, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1977, p. 305-310.