sâmbătă, 29 august 2015

Zile consacrate unor categorii de oameni ai muncii – 1985

Ziua ceferiștilor
Ziua sănătății
Ziua tineretului din Republica Socialistă România
Ziua miliției
Ziua pionierilor
Ziua aviației
Ziua grănicerilor
Ziua învățătorului
Ziua constructorilor de mașini
Ziua constructorului
Ziua marinei
Ziua brigadierilor
Ziua minerului
Ziua presei române
Ziua pompierilor
Ziua metalurgistului
Ziua petrolistului
Ziua energeticianului
Ziua Armatei Republicii Socialiste România
Ziua tipografilor

Sursa: SANIC, Fond CC al PCR – Secția Cancelarie, dosar 67/1985, f. 161.