duminică, 30 august 2015

Tipuri de țițeiuri autohtone cu potențial de a realiza produse albe – 1984

A.1 Vest
A.1 Rest
A.3 Vest (neselecționat)
A.3 Cartojani selecționat
A.3 Oarja selecționat
A.3 Urziceni selecționat
A.3 Videle
A.3 Cartojani neselecționat
A.3 Independența
A.3 Rest
A.3 Barcău
B. Oltenia
B. Rest
C. Moldova
C. Oltenia
C. Ușor
C. selecționat
C. selecționat Câmpina
C. Rest.

Sursa: SANIC, Fond CC al PCR – Secția Economică, dosar 25/1985, f. 10.
[document inedit].
Citează și respectă și sursa http://industrializarearomaniei.blogspot.ro/