marți, 18 august 2015

Structura de producție a unui combinat siderurgic

Unități ale producției de bază
- Uzina cocso-chimică
-- secția pregătirii carbidului
-- secția cocs 1
-- secția cocs 2
-- secția gudron.
- Uzina de aglomerare furnale
-- secția aglomerare 1
-- secția aglomerare 2
-- secția furnale 1
-- secția furnale 2.
- Uzina oțelărie, refractare
-- secția oțelărie 1
-- secția oțelărie 2
-- secția oțel electric
-- secția turnare continuă.
- Uzina laminoare
-- secția slebing (slebing este un tip de laminor)
-- secția laminate tablă groasă
-- secția laminare la rece
-- secția laminare la cald.
Unități de servire
- Transporturi uzinale
-- secția mișcare
-- secția exploatare vagoane
-- secția reparații locomotive
-- secția întreținere linii
- Depozite
-- Depozitul 1 ...
Unități ale producției auxiliare
- Uzina de producere și distribuire a energiei
-- secția aer-oxigen
-- secția hidro-energetică
-- secția termo-energetică
-- secția cazane
-- secția stații-rețele
- Uzina de piese de schimb și reparații siderurgice
-- secția prelucrăru mecanice
-- secția reparații siderurgice.


Sursa: Paraschiv Vagu, Roman Crișan, Organizarea și planificarea unităților industriale, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1977, p. 155.