sâmbătă, 22 august 2015

Structura de producție și concepție a unei întreprinderi constructoare de mașini

Secții de bază
- Pregătitoare
-- debitare
-- turnătorie
-- forjă
- Prelucrătoare
-- agregate, subansamble
-- motor
-- șasiu
- Montaj
-- montarea unor agregate și subansamble
-- montaj general
Auxiliare
- mecano-energetică
- modelărie
- sculărie
Servire
- transport
- depozite
- laboratoare
Anexe
- produse de larg consum
- valorificarea deșeurilor
Ateliere de proiectare
- produse
- tehnologii


Sursa: Paraschiv Vagu, Roman Crișan, Organizarea și planificarea unităților industriale, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1977, p. 153.