duminică, 30 august 2015

Seleniu – cunoștințe și întrebuințări generale

În anul 1817 J. Berzelius a descoperit seleniul (în limba greacă, luna). Printre mineralele în care se găsește seleniul menționăm: clausthalitul, naumanitul, berzelianitul, aguilaritul, onofritul, tiemanitul. Seleniul este folosit în industria sticlei și industria electrică, industria cauciucului, în obținerea aliajelor.

Surse: Axente Sever  Banciu, Din istoria descoperirii elementelor chimice, București, Editura Albatros, 1981, p. 225, 226; Nicolae Petrulian, Zăcăminte de minerale utile, București, Editura Tehnică, 1973, p. 442, 443.