duminică, 30 august 2015

Produsele realizate de industria de lacuri, vopsele și cerneluri – 1965

- lacuri din rășini alchidice, rășini aminice și fenolice
- vopsele emulsionate pe bază de acetat de polivinil utilizat în construcții
- vopsele pe bază de rășini sintetice moderne cu uscare rapidă, înaltă rezistență la uzură
- cerneluri poligrafice pe bază de rășini sintetice
- pigmenți anorganici.

Sursa: Mihail Florescu, Industria chimică și petrochimică din România. Studii și articole, București, Editura Tehnică, 1972, p. 277.