luni, 24 august 2015

Planul general de organizare al întreprinderiiUn astfel de plan general este format din mai multe planuri care detaliază probleme specifice:
- încadrarea  în zona industrială;
- zonarea teritoriului întreprinderii;
- rețeaua căilor ferate, normale și înguste;
- căile rutiere carosabile și de pietoni;
- alte rețele de transport;
- lucrările de terasament necesitate de întreprindere;
- instalații energetice;
- instalații sanitare, de alimentare cu apă, canalizare;
- instalații și amenajări speciale (furnizarea de aer comprimat, acetilenă, transport pneumatic);
- spații verzi, plantații, zone de protecție, locuri de odihnă;
- organizarea lucrărilor de execuție.

În același sens trebuie arătat că zonarea terenului întreprinderii industriale presupune existența următoarei împărțiri:
- zona de producție (diferite zone de prelucrare);
- zona de întreținere (reparații, confecționare a sculelor);
- zona energetică (energie electrică, abur, aer comprimat);
- zona depozitelor (materii prime, materiale, produse finite);
- zona social-administrativă (cluburi, cantine, dispensar, creșă, școală profesională).

Sursa: Paraschiv Vagu, Roman Crișan, Organizarea și planificarea unităților industriale, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1977, p. 108.