sâmbătă, 22 august 2015

Plăcile din fibre de lemn (PFL)

Prin aglomerarea elementelor constitutive ale lemnului sub formă individuală și grupată se obțin plăcile din fibre de lemn. Câteva din fazele de lucru folosite în realizarea PFL sunt: tocarea lemnului, defibrarea lemnului, amestecul materialului fibros cu substanțe de încleiere și hidrofugare, formarea covorului de fibre, presarea sau uscarea sa. PFL nu este doar un alt produs din lemn, ci este un produs ușor de realizat care se încadra perfect în ideea de a valorifica și resturile unei activități de producție industrială, în cazul acesta resturi de lemn din realizarea altor produse din lemn. Se apreciază că în România acest lucru a fost urmărit în mod susținut din anul 1962 (24,3 tone produse, 499 în 1975, 800 în 1980). În consecință nu trebuie să ne surprindă că de fapt nu există un singur tip de PFL, ci câteva zeci. Câteva exemple ne vor lămuri în această privință: plăci din lemn de rășinoase, de foioase din lemn de amestec, plăci cu liant (diferite tipuri) și fără liant, după procedeul de fabricat (umed, uscat, semiuscat), PFL moi, semidure, dure, cu o față netedă, cu ambele fețe netede, furniruite, înnobilate, standard, tratate termic, uleiate, extradure, de uz general sau cu utilizări speciale.
 
Ion Râmbu, Ioan Florescu, Victor Dogaru, Victor Iliescu, Tehnologia prelucrării lemnului, vol. II, București, Editura Tehnică, 1980, p. 176-256.